Dwór-Lwowski.pl

Dom, Ogród, Budownictwo, Wnętrze

Nasady kominowe – rodzaje

Nasady kominowe – rodzaje

Nasadę kominową montuje się na samum szczycie komina po to, aby działanie instalacji wentylacji grawitacyjnej było lepsze. Jeśli dobierzesz ją w odpowiedni sposób to może ona także poprawić stabilność ciągu kominowego w kominku, a nawet i wpłynąć na stały poziom wymiany powietrza w instalacji.

Kiedy można stosować nasad kominowych?

Zastosowanie nasad kominowych zostało określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z tego aktu prawnego wynika, że w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. Ponadto nasady kominowe należy także stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. Reasumując nasady kominowe należy stosować:

– na obszarach, w których występują bardzo mocne wiatry o zmiennych kierunkach,

– na kominach, w pobliżu których umiejscowione są wysokie drzewa,

– na kominach usytuowanych poniżej połaci dachu,

– na kominach, które mają małe długości,

– na kominach o małych przekrojach.

Jakie wyróżniamy rodzaje nasad kominowych?

Nasady kominowe dzielimy na:

– stałe,

– samonastawne,

– obrotowe.

Stałe nasady wykorzystują energię kinetyczną wiatru do wytworzenia podciśnienia w przewodzie kominowym. Pamiętaj, że nie zmieniają one swojego położenia w stosunku do wiejącego wiatru. Ten rodzaj nasad bazuje. niezależnie od swojej konstrukcji, na zjawisku pojawienia się podciśnienia po stronie zawietrznej przesłony opływanej przez wiatr. Niska cena i prosta konstrukcja to ich największe zalety, do wad z kolei należy uzależnienie od kierunku wiejącego wiatru i niska wydajność.

Samonastawne nasady kominowe natomiast dynamiczne urządzenia, które korzystają z siły wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Dzięki temu, że mają unikalną budowę to ustawiają się zawsze w kierunku wiejącego wiatru osłaniając przewód kominowy i wspomagając ciąg w kominie. Niektóre wersje tych nasad, dzięki swojej budowie oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów, mogą być wykorzystane do wspomagania odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych.

Jeżeli chodzi o obrotowy rodzaj nasad kominowych to są to także urządzenia dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Wprawiona w ruch nasada może wytworzyć w przewodzie kominowym podciśnienie – tym większe, im silniejszy wiatr, które zwiększa i stabilizuje ciąg oraz zapobiega ciągowi wstecznemu.

Zakup dobrej jakości nasadę kominową w specjalistycznym sklepie Pekabet – https://pekabet.pl/